Skuldersmerter

 

Skuldersmerter kan ha ulik utbredelse avhengig av type skulderlidelse.
Smertene ved enkelte skulderlidelser kan oppleves utenfor selve skulderen. 

 

Trange forhold (Impingement) og/eller sykdom, skade i skuldermuskler (rotatorcuffen) er den vanligste årsaken til skuldersmerter. 

Kontakt fysioterapeut for undersøkelse, råd/ veiledning og behandling.