Rehabiliteringsgrupper

 

Grupper sammensatt av ulike diagnoser. Dette kan eksempelvis være oppererte pasienter.