Psykomotorisk Fysioterapi

 

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, også kjent som psykomotorisk fysioterapi.

 

Denne retningen bygger på forståelsen av sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser.  

 

Hendelser i livet som virker, eller har virket,  skremmende, langvarige belastninger og sykdom setter sine spor i kroppen. Vårt forsvar mot dette resulterer gjerne i holdt pust og kroppslige muskelspenninger.  

Blir spenningene stående over tid utvikles det til vanespenninger. Dette kan medføre kroniske kroppslige smerter, stivhet, pustevansker, balanseproblemer, tretthet, svimmelhet og generelt dårlig helse. Naturlige funksjoner som bl.a. søvn, temperaturregulering, sult, fordøyelse påvirkes gjerne.

Likeså endring av kroppsfølelse, selvfølelse, og kroppsbilde. Vår

evne til å utrykke våre tanker og følelser hemmes.

 

Hva gjør fysioterapeuten ?

Undersøker kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster.  

Undersøker balanse, evne til avspenning, kontakt med , og fortrolighet med egen kropp

Naturlige funksjoner, likeså sykehistorie, etterspørres.

Refleksjon rundt kroppsundersøkelsen.

Kroppsundersøkelsen bestemmer hvilke tiltak som velges. Pasientens motivasjon, og  godt samarbeid imellom terapeut og pasient er en forutsetning.

 

Hvilke virkemidler benyttes ?

Ulike former for berøring, massasje, bevegelser, sansestimulering, lekpregede aktiviteter. Samspill mellom pust, muskulatur, bevegelser står sentralt. Aktiv deltakelse av pasienten gjennom samtale og refleksjon over pasientens opplevelse og reaksjoner vektlegges.

 

Mål med behandling

Bli kjent med kroppens signaler og få forståelse av hva det kan være uttrykk for

Bli kjent med egne behov og grenser – noe som utvikler et bedre kroppslig –og psykisk forsvar

Bedre kroppslig og følelsesmessig trygghet kan være en gevinst.

Gi bedre funksjon og redusere eller fjerne smerter

 

Hvem kan ha nytte av behandling ?

Mennesker med ulike lidelser som anspenthet, muskel-og skjelettlidelser. Kroniske smertetilstander som leddgikt, slitasje, astma og andre former for pustevansker, følgetilstander etter traumer (ulykker, overgrep) og skader, psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad eks. angst, depresjon, spiseforstyrrelser. Behandlingsformen passer for mennesker i alle aldre.

 

Behandlingen dekkes helt eller delvis (egenandel) dersom behandler har driftsavtale med kommunen og henvises av lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Uten henvisning må du betale alt selv.

 

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er basert på en flerårig videreutdanning for fysioterapeut på høyskolenivå. En klinisk master i dette fagfelt er påbegynt i Tromsø høsten 2010.