Dry needling - behandling med nåler

 

Hva er intramuskulær stimulering?
IMS eller intramuskulær stimulering er det samme som mange kaller "Triggerpunkt" behandling med akupunkturnåler. Dette er ikke kinesisk akupunktur men en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene.

Man kan tenke seg at man ved massasje klarer å påvirke de øvre delene og til dels midtre partiene av en muskel. Med IMS kan man nå helt ned til "triggerpunkter" som sitter i dypet.

Man benytter sterile engangs akupunkturnåler som føres inn under huden. Her beveger fysioterapeuten nålen inn og ut av muskelen og leter frem spenningspunkter i muskelen.


Hva skaper "triggerpunkter"?
Man kan tenke seg at "triggerpunkter" er lokale spenninger eller muskelknuter som sitter i musklene. Det kan være en overbelastet muskel hvor sirkulasjonen har blitt blokkert eller muskelen har krampet seg i et forsøk på å hindre at et ledd blir skadet. For å få de til å løsne så benytter vi akupunkturnåler til å treffe dem. Ofte opplever man at muskelen "hopper" litt når man treffer spenningene og i mange tilfeller oppleves muskelen som litt sår noen timer etterpå. Dagen etter er dette borte.

Vi ser da at dette løser opp de små spenningene som sitter lokalt i muskelen og som setter i gang krampene og smerten. Man tror at nålene gir en overstimulering av de små nervefibrene som danner et nettverk i muskelen. På denne måten mottar hjernen en strøm av impulser fra dette området som gjør at det opprinnelige smertesignalet "glemmes".

 

Gjør behandlingen vondt?Nålene kan benyttes til å behandle smertetilstander i muskler på hele kroppen. Generelt kan man si at nålen kan føres smertefritt inn i muskler som ikke er stramme og symtomgivende. En kortvarig smerte oppleves idet nålen treffer områder i muskelen som er spesielt stramme og sensitive for stimulering. Det er nettopp disse områdene vi vil at nålen skal treffe, så man slipper ikke unna litt ubehag når man behandles med nåler. Denne smerten er ekstremt kortvarig og forsvinner i det øyeblikket fysioterapeuten tar ut nålen igjen.


Typiske behandlingsområder/indikasjoner
Typiske behandlingsområder som fysioterapeuten benytter nålene er ved spenninger i øvre rygg og nakkemusklene. Ved triggerpunkter mellom skulderbladene. Ved overbelastninger i lår og leggmuskler som gir "strekk" plager i aktivitet. Ved smerter i ledd som ikke kan forklares med noe patologi i leddet. Ved nattlige leggkramper. Ved nakkekink og ryggkink.


Hvor kan nålene benyttes?
Nålene kan benyttes til å behandle smertetilstander i muskler på hele kroppen. Mest vanlig er det å benytte dem til å behandle muskler i nakke, rygg, lår og legg. Dette har sin naturlige sammenheng med at det er oftest disse musklene som skaper problemer for oss mennesker. Det er imidlertid ikke noe i veien for å behandle muskler andre steder på kroppen også.

 


Finnes det bivirkninger?
Behandlingen er uten alvorlige bivirkninger, og det er ikke forbundet med noen nevneverdig risiko. Eneste reaksjon man kan forvente seg er at muskelen som behandles ofte blir litt støl i noen timer etterpå, før dette går bort av seg selv.

En annen bivirkning er at noen i sjeldne tilfeller opplever svimmelhet og kvalme underveis eller etter en behandling. Denne reaksjonen er ikke knyttet til noen fysiologisk farlig effekt, men en reaksjon på pasientens angst og redsel for å bli stukket med nåler.

Man skal imidlertid ikke gå til ufaglært terapeut da sikkerheten i stor grad er knyttet til fysioterapeutens grundige kunnskap om kroppens anatomi, og kunnskap om strukturer som ikke skal penetreres med nåler. 
Mulige farer knytter seg til episoder hvor terapeuten setter nålen for dypt slik at den treffer vitale organer. Nr1Fysioterapi sine autoriserte fysioterapeuter har nødvendig kunnskap og teknikk til å unngå dette.


Ulike Teknikker:
Man benytter ulike teknikker ut fra diagnose:

 

  • •Deaktivering av triggerpunkter med overfladisk nåling

  • •Deaktivering av triggerpunkter med dyp nåling

  • •IMS

  • •Bruk av elektrisk stimulering av nåler
     

Subcutan behandling. Teknikk utviklet av dr.med Peter Baldry Deaktivering av triggerpunkter med overflatisk, subcutan behandling. A-delta nerve fibrene er målet for behandlingen. Disse sender signaler til bakhornet, hvor en inhibitorisk reaksjon oppstår. En sikker og lite smertefull behandling.
Dyp behandling Intramuskulær behandling. Deaktivering av triggerpunkter ved å sette nålene mest mulig presist inn i punktet. Multippel single twich respons behandling. Leter med nålen intramuskulært i triggerpunktene, man utløser flest mulige single twich responses.
Elektroterapeutisk stimulering Med nålen i triggerpunktet setter man elektroder på nålene og stimulerer med et TENS apparat.