Bekkenplager

 

Bekkensmerter kan være av lokal karakter eller komme fra rygg eller hofter.
Kan oppstå som følge av skader, over eller feilbelastninger.

Holdningsendringer som følge av svangerskap og fødsel, eller generell anspenthet påvirker også bekkenet og kan gi smerte fra muskulatur og ledd. Kontakt en fysioterapeut for grundig undersøkelse, råd/veiledning og evt behandling.