Fysioterapi

 

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetjeneste er fysioterapi en lovpålagt tjeneste (Jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982) Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

Sjokkbølgebehandling

 

Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er et resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, derfor kan kan eksempelvis arrdannelse i vev fororsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst...

Ultralyd diagnostikk

 

En ultralydundersøkelse er rask, smertefri, uten strålebelastning og svært pasientvennlig. Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. 

 

Ultralyd gir meget god detaljoppløsning og egner seg meget godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer

Fysioterapi for barn og unge

 

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme god helse. Fysioterapeuten medvirker til tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem.

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet..

Psykomotorisk fysioterapi

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, også kjent som psykomotorisk fysioterapi.

Denne retningen bygger på forståelsen av sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser.  

 Hendelser i livet som virker, eller har virket,  skremmende, langvarige belastninger og sykdom setter sine spor i kroppen. Vårt forsvar mot dette resulterer gjerne i holdt pust og kroppslige muskelspenninger.  

 

Rehabiliteringsgrupper

 

Grupper sammensatt av ulike diagnoser. Dette kan eksempelvis være oppererte pasienter.

Dry needling/ behandling med nåler

 

IMS eller intramuskulær stimulering er det samme som mange kaller "Triggerpunkt" behandling med akupunkturnåler. Dette er ikke kinesisk akupunktur men en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene.

Man kan tenke seg at man ved massasje klarer å påvirke de øvre delene og til dels midtre partiene av en muskel. Med IMS kan man nå helt ned til "triggerpunkter" som sitter i dypet.

Neurac slyngeterapi

 

Redcord tilbyr en ny og oppsiktsvekkende behandlingmetode for muskel- og skjelettplager som kalles Neurac (nevromuskulær aktivering). 

 

Målet er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertelette og funksjon. Behandlingsformen består av spesialutviklede øvelser og teknikker utført i Redcord slynger, og har vist å kunne oppnå umiddelbar effekt og langvarig bedring for en lang rekke vanlige plager slik som:

Medisinsk akupunktur

 

Redcord tilbyr en ny og oppsiktsvekkende behandlingmetode for muskel- og skjelettplager som kalles Neurac (nevromuskulær aktivering). 

 

Akupunktur er en opprinnelig kinesisk behandlingsform hvor man stikker tynne stålnåler i visse punkter for å stimulere kroppen med mål om å gjenopprette homeostase og helse. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) utgjør en egen forklaringsmodell som er et resultat av årtusener med erfaring, kinesisk kultur, filosofi og virkelighetsforståelse. Systemet definerer helse og sykdom ut fra balanse og ubalanse i kroppens energisystem/funksjonskretser.