Fysioterapi for barn og unge

 

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme god helse. Fysioterapeuten medvirker til tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem.

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt.

 

Alle fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom har en fireårig grunnutdanning. Det teoretiske grunnlaget for fysioterapi bygger på de medisinske basalfagene. Dette er teorier om motorisk læring og pedagogiske og psykologiske læringsmodeller. 

Mange fysioterapeuter har i tillegg etter- og videreutdanning innenfor barne- og ungdomsfysioterapi.