"Fysioterapeutenes viktigste oppgave
er å skape forståelse for hvordan sykdom/skader oppstår slik at du
kan forebygge"


Svein Solbakken, Elin Moum, Harald Adolfsen,  Jennifer Michaelsen og Rune Finstad

 

Kan tilby:

 • Individuell behandling/opptrening innen muskel/skjelett problematikk

 • Råd/ veiledning om trening/skadeforebygging

 • Opptrening etter skade / sykdom

 • Triggerpunkt behandling med nåler evt strøm (IMS)

 • Gruppetreningstilbud 

 • Nakke/ skulder kurs

 • Ultralyd diagnostikk

 • Psykomotorisk fysioterapi

 • Sjokkbølgebehandling

 • Laser

 • Slyngeterapi

 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er eksperter på muskel/skjelett  apparatet.
VI har 3-årig høyskoleutdanningmed påfølgende turnusår. Vi har kunnskap om
menneskets anatomi, fysiologiskefunksjoner, bevegelsesutvikling, sykdomslære og 
om samspillet mellom individ,miljø og sykdom.
Fysioterapeuter er sentrale i forebygging og behandling av belastningsskader.

 

Fysioterapeuter har i oppgave å bevare og fremme god helse i alle alders grupper.
Du trenger ikke være syk for å ha behov for fysioterapi.

 

Fysioterapeutene
Sjokkbølge behandling

 

Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er et resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, derfor kan kan eksempelvis arrdannelse i vev fororsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst...

Ultralyd undersøkelse

 

En ultraldysundersøkelse er rask, smertefri, uten strålebelastning og svært pasientvennlig. Den gir, sammen med en god funksjonell kliniks undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. 

Psykomotorisk fysioterapi

 

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, også kjent som psykomotorisk fysioterapi. Denne retningen bygger på forståelsen av sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser. Hendelser i live som virker, eller har virket....

Manuellterapi

 

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.
De kan differensialdiagnostisere, det vil ......